Theatergroep Spot

Van 2009-2012 heeft Merel zich verbonden aan Theatergroep Spot

Deze Haagse amateurmusical vereniging heeft de afgelopen jaren een enorme sprong voorwaarts gemaakt in de kwaliteit van hun producties zowel muzikaal als productioneel gezien.

Achtereenvolgens heeft Merel de muzikale leiding in handen gehad van: Into the Woods
My fair lady
De klokkenluider van de Notre Dame
Les Miserables